16 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดผลวิจัยสุดทึ่ง จีน-อินเดีย มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 20 ปี

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7681618/

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า องค์การนาซาได้เปิดเผยผลการศึกษาเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โดยพบว่าประเทศจีนและอินเดีย ถือเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก แต่กลายเป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา วารสาร Natural Sustainability ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษา พบว่านับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา พื้นที่สีเขียวของโลกได้เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 5  หรือมากกว่า 5 ล้านตารางกิโลเมตร ขนาดเทียบเท่ากับผืนป่าฝนอเมซอน โดยจีนและอินเดียมีพื้นที่ 1 ใน 3 ของประเทศที่เป็นพื้นที่สีเขียวทั้งนี้สิ่งเกิดขึ้นเชื่อว่าน่าจะมีจากโครงการปลูกต้นไม้ที่ทางการจีนได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดมาตลอดเป็นทศวรรษ เช่นเดียวกับในอินเดียก็ยังรณรงค์ทำเกษตรประณีต ประเทศจีนสามารถปลูกป่าเพิ่มขึ้น ทำให้มีผืนป่าเป็น 1 ใน 4 ของโลก แม้พื้นที่เพาะปลูกจะคิดเป็นร้อยละ 6.6 ของโลกก็ตาม แต่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ทางการจีนได้ริเริ่มจริงจังกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 42 และทำเกษตรประณีตเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 หนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากของจีน คือ การปลูกพืชในทะเลทรายคูบีฉี ทะเลทราบใหญ่อันดับที่ 7 ของโลก ทำให้พื้นที่ 1 ใน 3 ของทะเลทรายกลายเป็นพื้นที่ปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ จากความพยายามของจีน นอกจากนี้ ในรายงานยังพบว่า จีนได้ครอบครองพื้นที่ป่า 21.6 เปอร์เซ็นต์ แต่ได้ตั้งเป้าเพิ่มเป็นร้อยละ 23 ภายในปี 2020 และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 26 ก่อนถึงปี 2050 ทำให้ขณะนี้ประเทศจีนได้วางมาตรการต่างๆ ในการปลูกป่าและสร้างพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติเพิ่มขึ้น